Huisregels

Samen maken we er een top beleving van!

HUISREGELS EUROMAST HORECA BV

‘Het Nederlands Wetboek’ bestaat uit rechten en plichten. Daarin hebben we met de geldende normen en waarden gewerkt. In de Euromast hebben we regels die voor de meeste mensen vanzelfsprekend zijn. Om misverstanden te voorkomen hieronder de huisregels van de Euromast.

 

Toegang

 • De Euromast houdt zich het recht voor de toegang te weigeren aan personen om de veiligheid van andere gasten en personeel te kunnen waarborgen.
 • Kinderen onder de 18 jaar kunnen alleen de Euromast bezoeken met een begeleider ouder dan 18 jaar.
 • Toegang tot de Euromast is slechts toegestaan met een geldig entreebewijs. Het recht op toegang eindigt bij het verlaten van de Euromast.
 • Bezoekers mogen zich alleen begeven op de daarvoor aangewezen ruimtes.
 • Het is verboden om met skates, steps of andere voertuigen, m.u.v. rolstoelen of kinderwagens de Euromast te betreden.
 • De Euromast behoudt zich het recht voor om openingsdagen en/of openingstijden gedurende het seizoen te wijzigen.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de Euromast, enkel hulphonden.

 

Veiligheid

 • Je kunt gebruik maken van kapstokken op verschillende plaatsen in de Euromast. Gebruik van de kapstokken is op eigen risico. De Euromast kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade en/of diefstal.

 

Gedrag

 • Het nuttigen van alcoholische dranken is niet toegestaan buiten de daarvoor aangegeven ruimtes. Op de platforms is het ten strengste verboden om alcohol te nuttigen.
 • Het gebruik van glaswerk is niet toegestaan op de platforms.
 • Personen die onder invloed van alcohol of verdovende middelen zijn kunnen de toegang worden geweigerd.
 • In de gehele Euromast is het niet toegestaan om te roken. Alleen in de daarvoor aangewezen buitenruimte is roken toegestaan.
 • Het nuttigen van zelf meegebrachte etenswaren en dranken is niet toegestaan in of op de Euromast.
 • Bij schelden, schreeuwen, discriminatie of het veroorzaken van overlast op enige andere wijze kun je op dit gedrag worden aangesproken; bij herhaling wordt de toegang tot het gebouw ontzegd.
 • Fysiek of verbaal geweld gedrag jegens andere bezoekers en/of medewerkers van de Euromast is niet acceptabel. Gasten die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken, worden onmiddellijk uit de Euromast verwijderd.

 

Gebruik van apparatuur

 • Opnameploegen kunnen alleen met toestemming voorafgaand van de afdeling marketing & communicatie opnames maken op de Euromast. Filmen en fotograferen is alleen toegestaan vanaf de panorama platforms. Voor alle andere locaties geldt uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en alleen onder begeleiding van een daartoe bevoegde medewerker. Hier dient de filmovereenkomst bij aankomst bij de Euromast overlegd te worden.
 • Het gebruik van geluidsapparatuur of ander elektronisch apparatuur is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan in, op of om de Euromast.

 

Aansprakelijkheid

 • De Euromast aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de gast geleden, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Euromast of één van zijn medewerkers.
 • Indien je schade toebrengt aan de Euromast op welke wijze dan ook, kun je aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.
 • De Euromast aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing en/of diefstal van goederen die je hebt meegebracht in het pand.
 • Indien je schade of letsel wordt berokkend, dan dien je dit voor vertrek bij de informatiebalie kenbaar te maken. De Euromast is niet aansprakelijk indien de melding plaatsvindt na het verlaten van het pand.

 

In de cabine van de Euroscoop

 • Volg de instructies van de Euroscoop medewerker.
 • Het is verboden om te roken.
 • Het is verboden te eten en/of drinken.
 • Blijf zitten tijdens de rit.
 • Niet tegen het raam leunen.

 

Algemeen | Buiten de Euroscoop

 • De attractie kan opwinding veroorzaken door hoogte, onverwachte bewegingen, licht- en geluid effecten.
 • Kinderen onder 12 jaar uitsluitend onder begeleiding van een volwassene.
 • Bij een eventuele noodprocedure zal worden geëvacueerd middels touwtechnieken.
 • Bij twijfel kan je terecht voor informatie bij onze Euroscoop medewerk(st)er.